Omslaget till kursledarnas eget nyhetsbrev.
31 augusti

Mer om den kära framtiden

Vi får många frågor om kursen »Kära framtid – eller: hur du lär dig älska internet fullt ut«. Vi har har därför nu lagt upp ny text om kursen här. Dessutom vill vi välkomna den nya kursledaren Adam Agnaou!