17 februari

Bokglädje

Sean Ohlenkamp och hans fru Lisa har gjort animeringen Joy of Books för Type Books i Toronto, Canada. Runt 20 personer står bakom arrangemanget av böckerna. Musik av Grayson Matthews.
Joy for books har även Nille Svensson som håller workshopen »Publicering – ett expanderande fält«. Kursstart 18 april. Boka nu!