29 mars

Kursstart

I måndags startade kursen »Give the user an experience« med Nome Anders Norman. Det talades om paradigmskiften och vad deltagarna tror blir nästa skifte (Många gissade på betalningsmodeller och valuta). Kursen första dag innehöll även en föreläsning och en diskussion om användarväldet, dvs hur människor beter sig och hur de vägrar bete sig i digitala […]