30 augusti

Akademins nya lokaler

Snart färdiga att släppa in kursdeltagarna på Brahegatan 10.